Tue. Oct 15th, 2019

ପୁରାଣ-କଥା

ସମସ୍ତ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦ୍ରୈାପଦୀ କଣ କହିଥିଲେ ?

ମହାଭାରତ ଜାଣିଥିବା ଲୋକେ ଦ୍ରୈାପଦୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ରୈାପଦୀଙ୍କୁ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା…