Fri. Dec 6th, 2019

କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଦୂରକରେ ପେଟର ଅନେକ ସମସ୍ୟା

କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ୍‌ ଉପକାରୀ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଭିଟାମିନ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣ କମ ଥିବାରୁ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର୍‌ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରେ। କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଫାଇବର୍‌ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇଥାଏ। ହୃତପିଣ୍ଡକୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ହୃଦଘାତ ଆଶଙ୍କା କମ କରାଏ। ଏହାଛଡା କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଥିବା ଫାଇବର୍‌ ପେଟର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *