Wed. Nov 20th, 2019

ସଜନା ଶାଗ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରେ

ସଜନା ଶାଗ ସବୁଆଡେ ମିଳେ। ବଜାରରେ ସଜନା ଛୁଇଁର ଚାହିଦା ବି ରହିଛି। ସଜନା ସାଗ ହେଉ କି ଛୁଇଁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜତତ୍ତ୍ୱ ଥିବାରୁ ସଜନାକୁ ଶକ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୪୬ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଆମିନୋ ଏସିଡ ରହିଛି। ଯାହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ କମ ନୁହେଁ। ରକ୍ତହୀନତା, ଚର୍ମରୋଗ, କୃମି ସଂକ୍ରମଣ, ରକ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର, ଆଜମା, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ସମସ୍ୟା, ପରିସ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଅମ୍ଳଦୋଷ ନିରାକରଣ କରିବାରେ ସଜନା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସଜନା ପତ୍ରର ରସ ନିୟମିତ ପାନ କଲେ ଉଚ୍ଚରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସଜନା ପତ୍ର ଲିଭରକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *