Tue. Dec 10th, 2019

ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଓଜନ କମେ

ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଉପୁଯଜ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମତ। କିନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମେଦବହୁଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି। ୟୁନିଭର୍ସିିଟି ଅଫ୍‌ ସୁରେ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ୯୦ ମିନିଟ୍‌ ବିଳମ୍ବରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରେକ୍‌ ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଚର୍ବି କମିଯାଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ରାତ୍ର ଭୋଜନକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଖାଇଲେ ଏହା ଶରୀରରେ ମେଦ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମେଦ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *