ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

ରସୁଣର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ

୧ > ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସ...

ଲିଭର ଫେଲର କାରଣ ମଦ ନୁହେଁ ମେଡିସିନ

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋ...

ଆଖି ଜଳାପୋଡାର ଘରୋଇ ଉପଚାର

୧> ଆଲୋବେରା ରସ କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେହି ମିଶ୍...

ରାସ୍ତା କଡର ଗୁପଚୁପ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମାରାତ୍ମକ

ରାସ୍ତାକଡରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଖିଲେ, ଆମ...

ବେକରେ ହେଉଥିବା କଳା ଦାଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

୧.ଷ୍ଟିମିଙ୍ଗ : ବେକରୁ କଳା ଦାଗ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ...